Selecteer een pagina

Betrouwbaar organiseren van de zorgcapaciteit in uw regio!

Op basis van deze betrouwbare meerdaagse forecast van het aantal Corona / Covid-19 besmettingen, ziekenhuisopnamen en IC opnamen kunt u effectief uw ziekenhuis capaciteit organiseren.

Met deze applicatie willen AethiQs, TU Eindhoven en het Maxima Medisch Centrum hun maatschappelijke bijdrage leveren en partijen helpen bij het organiseren en onder controle krijgen van hun zorgcapaciteit gedurende de Covid-19 crisis.

Efficiënt uw IC capaciteit organiseren

Door het combineren van externe- én interne databronnen is onze applicatie in staat een betrouwbare meerdaagse forecast te maken. Op basis van externe databronnen is een algoritme ontwikkeld om het aantal Corona besmettingen per provincie te voorspellen. Hetzelfde model kan op basis van interne data een betrouwbare forecast maken van het aantal ziekenhuis opnames en IC opnames per regio en/of zorginstelling.

In de applicatie kunt u als zorginstelling variëren met uw aantal opnames en IC-opnames als percentage van het totaal aantal opnames en IC-opnames in de regio. Daarmee krijgt u een inschatting om uw IC-capaciteit beter te managen. Voor de meest betrouwbare forecast raden wij aan dat uw opnames en IC-opnames worden gebaseerd op de interne data van uw eigen zorginstelling of veiligheidsregio. Dit helpt u als zorginstelling en/of veiligheidsregio om deze crisis beter te managen. Bij het maken van een specifieke forecast voor uw instelling en/of regio helpen wij u graag. Neemt u hiervoor contact op met Jochem Sluis.

Functies van de applicatie

Overzicht t.b.v. coördinatie

Drill-down naar uw gebied

Forecast van uw capaciteit

Samen staan we sterker

Ziekenhuizen en veiligheidsregio’s worden geconfronteerd met een acute gezondheidscrisis en worden geacht hier snel en adequaat op te organiseren. Er moet capaciteit gemanaged worden en daarvoor is een betrouwbare forecast essentieel. De drie ontwikkelpartners hebben deze behoefte direct onderkend toen het Covid-19 virus in Nederland uitbrak. Het Maxima Medisch Centrum, de Technische Universiteit Eindhoven en AethiQs hebben alle drie ervaring en complimenterende expertise op het gebied van modelleren, data science methoden en technieken en deze in de praktijk brengen binnen de gezondheidszorg. De applicatie is volledig gratis beschikbaar voor wie zijn voordeel mee kan doen. Uiteraard vernemen we graag uw feedback om de applicatie verder door te ontwikkelen.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem contact op

5 + 7 =